Personvernerklæring

Bhutanreiser er opptatt av personvern. Det er viktig for oss at våre kunder skal kunne føle seg trygge på at opplysninger de deler med oss, ikke skal komme på avveie. Vi har utarbeidet denne personvernerklæringen for å informere om hva vi gjør for å ivareta våre kunders personvern.

I 2018 trer nytt regelverk om personvern i kraft. Du kan lese mer om hvilke rettigheter du har når det gjelder vår registrering og bruk av dine personopplysninger på datatilsynets nettsider.

Hvem er ansvarlig?

1. Bhutanreiser AS, ved styreleder, er behandlingsansvarlig og databehandler for virksomhetens behandling av personopplysninger. Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn personopplysninger fra nettstedet vårt (jf. personopplysningsloven § 19), og informasjon om hva vi trenger opplysningene til (jf. personopplysningsloven § 18 – første ledd).

Hva samler vi inn, og hvorfor?

2. Bhutanreiser samler inn opplysninger om kunder som vil bestille reiser gjennom vår nettside. Opplysningene oppgis av den registrerte selv, i et registreringsskjema. Bhutanreiser samler inn følgende opplysninger:
a) Navn
b) E-postadresse
c) Telefonnummer
d) Kopi av pass

Detter er nødvendige opplysninger for å kunne etablere et kundeforhold, kontakte kunden om reisen og fakturere for reisen. Kopi av pass er nødvendig fordi det kreves av myndighetene i Bhutan i forbindelse med visumsøknaden. Bhutanreiser beholer passkopien kun frem til reisen er avsluttet eller avbestilt. Den registrerte vil bli varslet både om at passkopi er lagret, og når vi sletter passkopien.

3. Noen av opplysningene er frivillig for den registrerte å oppgi. Ved å velge å ikke oppgi disse opplysningene kan det føre til at det blir vanskeligere for Bhutanreiser å gjennomføre bestillingen på den registrertes vegne. Opplysninger som er helt nødvendige for Bhutanreiser er merket som obligatoriske i registreringsskjemaet.

Informasjonskapsler (cookies)

4. Bhutanreiser bruker også informasjonskapsler fra Google Analytics, Facebook og tawk.to til å samle inn opplysninger om besøkende på nettstedet og på Bhutanbloggen. Denne informasjonen brukes til å forbedre og videreutvikle nettstedet og tilbudene til Bhutanreiser AS. Eksempler på hva informasjonen gir oss svar på er: Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Se Google Analytics sine prinsipper for sikkerhet og personvern for å lære mer om hvordan verktøyet innhenter, lagrer og benytter data indegenerique.fr. Følgende er et uttrekk av disse prinsippene som gjelder for Bhutanreiser:

Google Analytics bruker hovedsakelig førstepartsinformasjonskapsler i rapporteringen av besøkendes interaksjoner på bhutanreiser.no. Disse informasjonskapslene brukes til å lagre opplysninger som ikke er personlig identifiserende. Nettlesere deler ikke førstepartsinformasjonskapsler på tvers av domener (…)

Nettstedbrukere som ønsker at Google Analytics’ JavaScript ikke skal rapportere data om besøket deres, kan installere Google Analytics-nettlesertillegget for bortvelging. Med dette tillegget instrueres Google Analytics’ JavaScript (ga.js, analytics.js og dc.js) om ikke å sende informasjon om besøket til Google Analytics. Nettlesertillegget er tilgjengelig for de fleste nettlesere som er i bruk i dag.

Hvem deler vi opplysninger med, og hvordan?

5. Bhutanreiser utleverer personopplysninger kun til lokale samarbeidsparter i Bhutan, som skal utføre den registrertes bestilling, samt til Bhutans myndigheter i forbindelse med visumutstedelse (jf personopplysningsloven § 8 f). Bhutanreiser deler ikke opplysningene med noen annen tredjepart.

Når opplysniger sendes til Bhutan, benyttes en kryptert eposttjeneste kalt protonmail. Dette gjør at det kun er avsender og mottaker som kan lese opplysningene

6. Personopplysninger sendes kryptert over https-protokollen. De lagres i vår database i Norge, der tilgangen er beskyttet av passord. Kopier av pass lagres kun frem til den bestilte reisen er avsluttet eller avbestilt. Den registrerte vil få melding om at passkopi er slettet. Opplysninger som benyttes i forbindelse med fakturering vil bli lagret i vår fakturaprogram. For øvrig gjelder Norges lover.

Innsyn

7. Den registrerte selv skal ha innsyn i informasjonen som er lagret gjennom epostkvittering som sendes ut når man registrerer passkopi. Der informerer vi om hvilke filer som er lagret om den registrerte. Ingen sensitive personopplysninger vil vises i disse epostkvitteringene. Ved behov for ytterligere informasjon eller andre spørsmål kan Bhutanreiser kontaktes på epost: post@bhutanreiser.no eller via kontaktskjema på nettsidene.