… og søkte skogens ro, heter det i sangen. I et land som tar lykken på alvor og der åndelighet og indre ro preger kulturen på mange områder, tar man ikke skogens ro for gitt. Den må forvaltes, og det er alles ansvar.

2. juni er den store sosiale skogbruksdagen i Bhutan (Social Forrestry Day). I dag av alle dager synes jeg det er passende å trekke frem det de små og lykkelige gjør, til tross for alle store og hensynsløse.

Skogbruksdagen feires i Bhutan, ved at man planter trær sammen, og nyter en dag ute i skogen sammen med venner, kolleger og familie.

I 2015 ble det satt verdensrekord i treplanting, da 100 frivillige bhutanske menn og kvinner plantet 49.672 trær på bare 60 minutter. Rekorden ble bevitnet av dommere fra Guinnes Book of World Records. Året etter ble rekorden slått av 100 kvinner fra Bhutan som plantet 49.718 trær på en time.

Bhutan er karbon-negative. Det vil si at naturen i Bhutan tar opp i seg mer karbon enn landet slipper ut gjennom sin energibruk. Å ta vare på miljøet, og forbli karbon-nøytrale, er en av de viktigste forutsetningene i den politiske målsetningen om brutto nasjonal lykke, som Bhutan er kjent for.

I et prosjekt som kalles HEROES (Himalayan Environmental Rythms Observation and Evaluation System), er 17 skoler i Bhutan involvert i observasjon av vær og innsamling av data om vær og klima. Målet er å fremme forståelsen av klimaendringene.

Mer enn 1000 studenter og 34 lærere har fått opplæring i innsamling av data fra værstasjoner og observasjon av endringer i planter. Prosjektet utvides stadig og flere skoler på steder som ligger mer enn 3000 meter over havet deltar nå i prosjektet. Gjennom dette prosjektet har dette også blitt tatt inn som en del av læreplanen for bhutanske videregående skoler (High School) osta amoxicillin.

Her er en film som gir en kort presentasjon av prosjektet:

Du kan også lese mer om prosjektet på Bhutan Foundations nettsider her. Nederst på sida er det også mulig å støtte prosjektet med donasjoner.

Bhutanreiser har donert!  Dette er både en oppfordring og en utfordring! Lev mer miljøvennlig, og hjelp folk som prøver å gjøre noe for miljøet.