Bhutan?! Er det ikke der de liksom er så lykkelige?

Du har kanskje hørt om begrepet “Gross National Happiness” eller “Brutto Nasjonal Lykke” i forbindelse med Bhutan. Det er noe av det Bhutan er mest kjent for. Likevel er det ikke helt enkelt å forstå hva som egentlig menes med det. Her skal jeg gjøre et forsøk på å forklare hva GNH egentlig er.

Hva er egentlig Gross National Happiness (GNH)?

Det korte svaret er at GNH er en helhetlig og bærekraftig tilnærming til utvikling. I Bhutan er man opptatt av å utvikle befolkningens lykke, i motsetning til land som forholder seg til Brutto Nasjonal Produkt, og er mer orientert mot å utvikle og øke landets produktivitet og økonomi.

Det betyr ikke at Bhutan ikke er opptatt av økonomistyring eller produktivitet. Det betyr heller ikke av de erklærer seg selv som verdens lykkeligste folk. Men det gjør Bhutan spesielt fordi de har GNH eller ‘Brutto Nasjonal Lykke’ som styrende for landets utvikling.

Den formelle definisjonen er på engelsk er at GNH er en:  “multi-dimensional development approach seeking to achieve a harmonious balance between material well-being and the spiritual, emotional and cultural needs of society.” 

Målsettingen for GNH er å oppnå en balansert utvikling av alle de faktorer som er essensielle for lykke.

Hva er lykke?

Etter det korte svaret, om at GNH er en tilnærming til utvikling, må vi borre litt videre i definisjonen på lykke for å komme litt dypere inn i hva GNH egentlig er enlignepharmacie.com. Her snakker vi om noe som stikker dypere enn individuelle preferanser ala “toppen av lykke er å sette seg i sofaen med et glass vin når oppvasken er tatt.” I Bhutan har man i arbeidet med GNH kommet frem til en rekke faktorer som påvirker folks lykke, og aggregert dette opp til noen felles grunnpilarer for lykke på samfunnsnivå.

Hvilke faktorer som påvirker folks lykke er blitt forsket på i flere tiår i Bhutan. Det har blitt utviklet en GNH-lykkeindeks, som er en stor undersøkelse og analyse av befolkningens lykke og trivsel. Denne gjennomføres jevnlig. Resultatene av denne analysen brukes for å måle effekter av gjennomførte tiltak og regelverk, og gir anbefalinger og indikasjoner på områder som bør vies mer oppmerksomhet fra myndighetene fremover.


Har du lyst å reise til Bhutan og lære mer om Gross National Happiness?


De fire grunnpilarene

1. God styring

God styring er en forutsetning for lykke. Hvilken politikk som føres og hva slags prosjekter og regelverk som settes ut i livet skal være i henhold til verdiene i Gross National Hapiness. Styrende organer har altså ansvar for at deres avgjørelser ikke strider med GNH, og det er også opprette egne tilsyn og verktøy for å sikre at GNH blir bygget inn i alle avgjørelser som fattes.

2. Bærekraftig sosioøkonomisk utvikling

En sunn økonomi må også verdsette de økonomiske bidragene som familien og husholdet bidrar med for samfunnet. Fritid er også en viktig forutsetning for folks lykke og må verdsettes i en økonomisk setting.

3. Bevaring og promotering av kultur

Å bevare kulturelle tradisjoner som bidrar til identitet og stolthet, og promotere disse for den oppvoksende generasjon er faktorer som bidrar til å gjøre kulturen robust (resilient). Det kulturelle fellesskapets evne til å skape og vedlikeholde en identitet, kunnskap og praksiser, anses som en viktig grunnpilar i GNH.

4. Bevaring av natur og miljø

Miljø- og naturvern er viktig fordi, i tillegg til at naturen bidrar med naturressurser som vannkraft, verdsettes også natur og levende vesener ut fra et estetisk og spirituelt perspektiv.

fjellkjede

Lykke er veien å gå

I dagens verden, med finanskriser og klimaendringer, fattigdom og konflikter, er det tydelig at verdenssamfunnets måte å leve og tilnærme seg utvikling på fører oss ut på ville veier. Bhutans modell med Gross National Happiness tilbyr et alternativ, som kan bidra til at materiell utvikling balanseres med de ikke-materielle faktorer som er viktige for menneskers lykke, og som mennesker vil søke uansett. GNH tilbyr et svar på globale, nasjonale og individuelle utfordringer vi står overfor i verden i dag, og det er stadig flere som oppdager dette saudemasculina.pt.

Buddha skal engang ha sagt noe slik som: “Det finnes ingen vei til lykke. Det er lykke som er selve veien.” Denne veien blir til mens Bhutan går fremtiden i møte, og verden ville tjene på at vi andre fulgte etter.


Har du lyst å bli med oss til Bhutan og lære mer om mindfulness og meditasjon?


Vil du lese mer om GNH? Her er noen linker:

http://www.gnhcentrebhutan.org/

http://www.bhutanstudies.org.bt/