Du har sikkert hørt om Bhutans ‘Gross National Happiness’?

Hvis ikke kan du lese mer om det HER.

En av grunnpillarene i GNH er bevaring av naturen. Bhutans grunnlov sier at det til enhver tid skal være minimum 60% skog i landet. Store deler av landet er beskyttet som nasjonalparker, og disse er forbundet med hverandre gjennom grønne korridorer.

Som et resultat av dette er Bhutan dekket av en robust, sunn og levende natur med friske elver og bekker som deler landskapet.

En femtedel av verdens befolkning får sitt drikkevann fra vannskillet i Bhutan.

Bhutan er også det eneste landet i verden som er karbon-negativt, i følge WWF.
Bhutan tar naturvern veldig, veldig alvorlig.

Denne holdningen personifiseres i Sonam Phuntsho.Han er skogvokter, og har egenhendig plantet over 100 000 trær de siste 50 årene. Omtrent fem trær hver dag.

Han gjør det fordi han elsker trær. Han håper det vil bli lagt merke til av dagens unge, og inspirere dem til å gjøre det samme.Han gjør det for å kjempe mot klimaendringer på sin egen måte. Han gjør det fordi når han er i skogen, blant trærne, finner han fred.

Filmen ‘The Kingdom’ av Matthew Firpo er en vakker skildring av Sonam Phuntsho sitt arbeid og hvordan Bhutan bevarer sin natur.

Oversatt fra Justin Housmans artikkel i ‘The Adventure Journal’

Har du lyst å bli med oss til Bhutan og lære mer om mindfulness og meditasjon butikk?