Bhutan er et unikt reisemål og et spesielt land på mange måter. Men visste du at Bhutan er et foregangsland når det gjelder miljø- og naturvern? Her presenterer vi fem miljøvennlige fakta som du kanskje ikke visste om hvordan Bhutan tar vare på sin unike natur salud-hombres.com.

1. Grunnlovsfestet naturvern

Bhutan er det første landet i verden som har grunnlovsfestet forpliktelse til å ta vare på naturen. Arbeidet med grunnloven ble startet i 2001. En komité nedsatt av kongen har utarbeidet den basert på buddhistisk filosofi, internasjonale menneskerettigheter og en sammenligning av over 20 andre lands grunnlover. Kongen signerte grunnloven i 2008.

Artikkel 5 i grunnloven sier at det er alle bhutaneseres plikt å bidra til å bevare Bhutans rike naturmangfold og forhindre forurensing av alle slag. Grunnloven forplikter også regjeringen til en rekke tiltak, bl.a. at minimum 60% av landarealet skal forbli dekket av skog for all fremtid. For øyeblikket er man godt over dette målet med 72% av landet dekket av skog.

2. Karbon-negativt

Bhutan er  det eneste landet i verden som er karbon-negativt. Det vil si at landet absorberer mer karbon enn de slipper ut. Ettersom 72% av landet er dekket av skog, absorberes over 6 millioner tonn karbon årlig. Produksjon og forbruk i landet regnes å tilsvare utslipp på 1,5 millioner tonn.

For å få til dette, og for å holde utslippene lave har man bl.a. innført et forbud mot tømmerhogst for eksport. Man har også innført gratis elektrisitet fra vannkraft i rurale strøk, for å redusere lokalbefolkningens behov for brensel til varme og matlaging. I 2014 inngikk regjeringen et partnerskap med Nissan om å skaffe elektriske biler. Det er et mål å gjøre bilparken full-elektrisk.

3. Fornybar energi største eksportvare

Bhutan er det eneste landet i verden som har fornybar energi som sin største eksportvare. Salg av vannkraft til India utgjør 40% av Bhutans totale eksport. I Bhutan er 99,6% av all elektrisitet fra vannkraft. Norge er en viktig partner i Bhutans utbygging og arbeid med vannkraft. Denne videoen fra NVE viser litt om dette arbeidet:

4. Totalforbud mot tobakksalg

Bhutan er det eneste landet i verden der alt salg av tobakk er forbudt. Privatpersoner har lov å importere til eget forbruk, og har en kvote på 200 sigaretter eller 150 gram tobakk i måneden. Det er også på betingelse at man kan legge frem kvittering, og kan betale to ganger prisen i skatt og fortolling. Det er også forbudt å røyke på alle offentlige steder og serveringssteder.

5. Verdensrekord i treplanting

Juni 2015 satt et team fra Bhutan verdensrekord da de plantet 49672 trær i løpet av én time. Dette var nesten 10 000 fler enn forrige rekordholdere fra India. Rekorden ble senere slått av et team fra Indonesia i november 2016. Da den bhutanske kronprinsen ble født i april 2016, ble 108 000 trær plantet til hans ære.