Jeg gikk en tur på stien…

… og søkte skogens ro, heter det i sangen. I et land som tar lykken på alvor og der åndelighet og indre ro preger kulturen på mange områder, tar man ikke skogens ro for gitt. Den må forvaltes, og det er alles ansvar. 2. juni er den store sosiale skogbruksdagen i...

Ditt distrikt: Punakha!

Denne gangen er det Punakhadistriktet som står for tur. Vi skal se på noe av det du kan oppleve der.Punakha var tidligere hovedstaden i Bhutan, og er fortsatt vinterhovedstad for det sentrale munkevesenet. Hver høst går munkene til fots fra Thimphu til Punakha og...